Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Paduch

Obrona przez roszczeniami

Zajmujemy się również obroną przed nieuzasadnionymi roszczeniami zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej, zarówno w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, w tym w sprawach rodzinnych, spadkowych czy pracowniczych, w sprawach administracyjnych oraz w sprawach karnych.

Kancelaria zajmuje się także występowaniem i świadczeniem usług prawniczych w sprawach karnym i w sprawach o wykroczenia. Radca prawny Arkadiusz Paduch podejmuje się obrony w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz występowania jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych w procesie karnym oraz w postępowaniu o wykroczenie.